Thời Vụ & Dịch Bệnh

Muỗi hành gây hại nhiều trên lúa Thu Đông muộn

Ảnh minh họa Vụ Lúa Thu Đông năm 2013 toàn huyện Hồng Ngự xuống giống hơn 6.057 ha, giai đoạn đẻ nhánh 2.324 ha, giai đoạn làm đòng 660 ha, trổ chín 20 ha, thu hoạch hơn 3.000 ha, năng suất trung bình 5,97 tấn/ha. Hiện nay với tình hình thời tiết nhiệt độ thấp, more »