Cấp bách phòng chống dịch lở mồm long móng trên cả nước

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch lở mồm long móng.

Từ đầu tháng 11/2014 đến nay, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã liên tục xuất hiện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái. Tổng số gia súc mắc bệnh là hơn 480 con. Nguyên nhân chủ yếu là do vận chuyển con giống gia súc từ nơi khác đến làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh LMLM cho gia súc tại địa phương, nhiều gia súc mắc bệnh phải tiêu hủy.

Trước diễn biến phức tạp của dịch LMLM hiện nay, kết hợp với các điều kiện thời tiết bất lợi, giá rét tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nguy cơ mầm bệnh tiếp tục phát tán làm dịch lây lan diện rộng là rất cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các địa phương đang có ổ dịch LMLM tạm dừng ngay việc tiếp nhận bò giống từ các chương trình, dự án hỗ trợ con giống gia súc cho đến khi kiểm soát được dịch; thực hiện công bố dịch và tổ chức chống dịch khẩn cấp theo các quy định hiện hành.

Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hợp tác trong phòng chống dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch; lập chốt để quản lý vùng dịch; nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh trong vùng dịch, tổ chức tiêu độc, khử trùng trong vùng dịch.

Đồng thời, tổ chức rà soát toàn bộ các chương trình, dự án cung cấp con giống hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, phát triển chăn nuôi trên địa bàn; yêu cầu cơ quan thú y địa phương tham gia vào chương trình, dự án để hướng dẫn việc cung cấp con giống đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tiêm phòng bổ sung tại các địa bàn có tỷ lệ tiêm phòng thấp, tăng cường giám sát chặt địa bàn trọng điểm dịch, nơi có ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời khi còn trong diện hẹp.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>