cong nghe cao

Kỹ sư xây dựng khu vườn dâu tây giống Pháp duy nhất tại Đà Lạt

Trăn trở ‘muốn làm điều gì đó cho Đà Lạt’, chàng kỹ sư Minh xây dựng mô hình canh tác nông nghiệp theo kiểu Pháp. Lâm Đồng có Đà Lạt là thành phố khá nổi tiếng về canh tác nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên ở thành phố du lịch vốn có trên 70% more »