diem dan

Dân bỏ xứ ra đi, cánh đồng muối hoang tàn

Không còn mặn mà với nghề ‘đổi bát mồ hôi lấy bát cơm’, người dân Quỳnh Lưu lần lượt bỏ xứ ra đi. Đầu tháng 3, cánh đồng muối xã An Hòa, Quỳnh Thuận, Sơn Hải của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn vắng tanh. Ông Trần Xuân Liên (thôn 4, xã Quỳnh Thuận) cho more »