ngao chet hang loat

Nông dân Hà Tĩnh Trắng tay vì ngao chết hàng loạt

Hàng trăm hộ nuôi ngao tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh rơi vào cảnh trắng tay vì ngao chết nhiều và kéo dài. Tại các xã Cẩm Lĩnh, thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh), từ đầu tháng Giêng Âm lịch đến nay xảy ra more »